Stacks Image 1242
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Konkrétní ukázky realizací:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Případová studie:
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich